Friday, September 24, 2010


Tula: een vrijheidstrijder voor alle generaties
Succesvolle NiNsee herdenking Slavenopstand op Curaçao 1795

“Onze voorouders waren geen slaven…. Ze waren ‘tot slaaf gemaakten’. Tula was geen slaaf maar een leider, een vrijheidsstrijder. En voor ons een leermeester. Ook zijn wij geen slachtoffer. Wij zijn sterk. Net als Tula, een man die voor alle generaties voor ons een bron van inspiratie is geweest. En dat is hij ook voor de jongeren van nu. Daarom moeten wij de geschiedenis herschrijven. Wij mogen de strijd van Tula niet laten eindigen met zijn dood.”

Deze woorden waren een deel van het antwoord van keynotespeaker Joceline Clemencia op de centrale vraag van de Tula Herdenking op 17 augustus 2010: Op welke wijze kunnen we de cybergeneratie 2010 inspiratie laten putten uit Tula en de slavenopstand van 1795? Het daverende applaus en de staande ovatie die ze van de bijna vierhonderd aanwezigen ontving, na afloop van haar bijzondere speech, bewees dat men het met haar eens was. Het verhaal van Tula kan ook een inspiratie zijn voor de jongste generatie.

Zingende presentatoren

Om het thema ‘Tula, pa tur generashon?’ (Tula, voor elke generatie?) verder vorm te geven kozen de organisatoren ervoor de jongere generaties nadrukkelijk te betrekken bij de Herdenking. Zo openden de twee jonge presentatoren Ruben Heerenveen en Rinchemar Martina de avond met een bijzondere zangperformance op basis van een eigen gecomponeerde tekst die eindigde met de woorden: Tula voor nu, Tula voor altijd!

Steelpan, spoken word en poëzie

De jonge Arubaanse steelpanspeler Charrisa Granger ontroerde de zaal met haar breekbare presentatie van een Caribische medley: haar eigen tribute aan de strijders. Ook dichters brachten een eerbetoon: drie poëten, wiens gedichten eind dit jaar gebundeld zullen worden in een publicatie van Stichting Simia Literario, kwamen aan het woord.
Charlton Marcos ging in op de pijnlijkheden van het slavernijverleden. De jonge artiest T. Martinus bracht een spoken word performance waarin hij Tula vroeg zijn ogen te openen en de Arubaanse Alida Kock vroeg het publiek niet blind te zijn voor de nog steeds bestaande mental slavery.


Dansend publiek
Nadat met bovenstaande optredens de tijd genomen was om te herdenken was het nu tijd om te vieren! De avond eindigde dan ook met een zeer opzwepend optreden van de band Kuenta i Tambú, onder leiding van Roël Calister, waarbij er uitbundig werd gezongen en gedanst.

Workshop voor jongeren
Eén onderdeel van de avond hebben we dan nog niet besproken: in het weekend voorafgaand aan de herdenking hebben zo’n twintig jongeren in Amsterdam Zuidoost zich op creatieve wijze bezig gehouden met de vraag: wat hebben wij met Tula?

De eerste dag vond er een inspirerende sessie plaats met Joceline Clemencia over ‘het je eigen maken’ van de geschiedenis. Tijdens de tweede dag werkte een selectie van deze jongeren, onder leiding van Rinchemar Martina, Ruben Heerenveen en Roël Calister, aan een eigen stuk. Het geheel resulteerde in een spetterend muzikaal optreden tijdens de Herdenking met een eigen rap, tekst en ritmische compositie.

Deze jongeren stalen de show en kregen een staande ovatie van het publiek. Het succes van dit optreden was dan ook het beste antwoord op de hoofdvraag van de Herdenking: Tula, pa tur generashon? Het verhaal van de slavenopstand onder leiding van Tula is relevant voor de jongere generaties: het inspireerde hen om in één werksessie al tot een muzikale productie te komen. Het is zaak deze inspiratie blijvend en structureel te maken om op deze wijze veel meer jongeren te bereiken!

Concept, uitvoering en productie: SIMPLA

No comments: